Team

Dr. Ajam Feisal / Vezető fogszakorvos

Dr. Ajam Feisal / Vezető fogszakorvos

Főorvos, konzerváló és fogpótlástani specialista, fogszakorvos

Dr Feisal fogászati karrierjét mint fogtechnikus indította 1974-ben, és egészen 1980-ig dolgozott a technikai  kivitelezési oldalon, mint protetikai specialist. Ekkor ezekkel a biztos szakmai alapokkal felvételt nyert a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karára Budapesten, ahol 1988-ban doktorált. Ezután a Központi Stomatológiai Intézet-ben kezdett praktizálni és tökéletesítette  tudását, mint restauratív fogászati pótlások specialistája. A magánszektoban 1988 óta praktizál nagy gyakorlattal,  2013-ig ezzel párhuzamosan  a Stomatológiai Intézetben is dolgozott , mint a Sürgősségi és Elsősegély Osztály vezető főorvosa. A magyar nyelv mellett folyékonyan beszél arabul és angolul.

Dr Ficsor Zsolt / Vezető fogszakorvos, igazságügyi szakértő

Dr Ficsor Zsolt / Vezető fogszakorvos, igazságügyi szakértő

1994-ben végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvosi Karán Budapesten. 1996-ban Fog és Szájbetegségek szakorvosa, 2007-ben Európai Akkreditált Fogszakorvosi címet szerzett. Hosszabb időt töltött állami betegellátásban, külföldi klinikákon. Jelenleg az általános fogászattal, ezen belül kiemelten esztétikai restaurációkkal készült fogpótlásokkal ,implantációs fogművekkel foglalkozik. Rendszeres résztvevője külföldi és hazai továbbképzéseknek. 2001-ben szerzett jogi másoddiplomát . Azóta foglalkozik a fogászatban felmerülő jogi kérdések tisztázásával,először a SOTE Igazságügyi Orvostani Intézetében,majd akkreditált és regisztrált szakértőként. 2002-ben kapta meg független szakértői akkreditációját az Igazságügyi Minisztérium előterjesztése nyomán. Tagja a Magyar Esztétikai, Ír, Spanyol Orvosi és a Budapesti,Magyar Szakértői Kamaráknak. Dr. Ficsor magyarul és angolul beszél, valamint alapszintű német és spanyol nyelvtudással is rendelkezik.

Dr. Joób-Fancsaly Árpád med.habil. / Docens-Implantológiai konzulens

Dr. Joób-Fancsaly Árpád med.habil. / Docens-Implantológiai konzulens

A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán szerzett diplomát 1994-ben, mely után számos szakvizsgával gazdagította ismereteit. 1996-ban Fog-és szájbetegségek szakorvosa lett, majd 2001-ben Dento-alveoláris sebészetből szakvizsgázott kiváló minősítéssel. 2004-ben kapott PhD fokozatot, később, 2005-ben Konzerváló fogászat és Fogpótlástani szakvizsgát tett. Végül a Münsteri Egyetemen Master of Implantology címet szerzett 2006-ban. Kiválóan beszél németül és angolul. Svájci (Bone Symposium, Endodontische Chirurgie), dán (European Association for Osseointegration Kongresszus) és ausztráliai (SPIEs Symposium) tanulmányutak mellett, Németországban és Braziliában is megfordult szakmai gyakorlaton. 1994-től kezdve dolgozik a SOTE Szájsebészeti Klinikáján, ahol ma már egyetemi docensként tevékenykedik. A magyaron kívül angolul és németül is folyékonyan beszél.

 

Forgacs Viktória / Dentálhigiénikus, fogászati asszisztens

Forgacs Viktória / Dentálhigiénikus, fogászati asszisztens

1997-ben végzett a Bókay Eü továbbképzésén, mint első generációs dentál higiénikus.  Szakmai gyakorlatát a Sote Parodontológiai és a Központi Stomatológiai Intézetben szerezte, neves professzorok útmutatása mellett. Még ebben az évben magán praxisban helyezkedett el, mint szájhigiénikus és asszisztens. 15 éves szakmai tapasztalatával az egyénre szabott kezelési tervet, illetve gondozást tartja előnyösnek. Célja, hogy a prevenció által szélesebb körben terjedjen el a helyes szájhigiénére való nevelés (motiváció, instrukció) segédletével. Minden korcsoportnak megfelelő tájékoztatást tart, életkor és fogazat függvényében. Adott háttér betegségek kiszűrése után esetenként (táplálkozási, életmódbeli) tanácsokkal is ellátja a pácienseinket. Vallja, hogy a siikeres együttműködésünk célja az elégedett, boldog mosoly, amit a közös munka eredményez!